Kulaske i atomreaktoren

Uranholdig glas, der lyser under en UV-lampe.

Det canadiske firma Sparton har indgået et samarbejde med kulkraftværket i Xiaolongtang i Kina om, at udvinde uran af den flyveaske, der er tilbage efter afbrændingen af kul. Det kul, der bruges har et højere indhold af uran end normalt, hvilket giver et uran indhold i flyveasken på ca. 160 ppm, hvilket er end der er i uranmalmen fra flere miner. Fra asken kan der udvindes 180 gram uranoxid pr. ton aske. Askebjerget i Xiaolongtang indeholder mellem 5 og 10 millioner tons aske, svarende til op imod 2000 tons uranoxid, og sikkert endnu mere thorium.

Almindeligt kul, som det danske kraftværker importerer i store mængder, indeholder 1-2ppm uran og 3.5 ppm thorium. Nogen har endda op mod 25 ppm uran. Men allerede ved 1 ppm kan fast breeder atomreaktorer (teknologi, som vil blive brugt i kommende kraftværker) kunne producere ligeså meget energi, som ved afbrændingen af kullet.

Radioaktiviteten i flyveaske er noget man skal holde øje med. Og det er specielt relevant herhjemme, hvor vi anvender flyveasken i cement og i bygningsarbejde. Statistikbanken siger, at der i Danmark produceres 800 tusind tons flyveaske om året. Det er betydelige mængder uran, som ligger uanvendt her i landet.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.