Vindmøller er en miljøtrussel

Man skal ikke tale om miljø og energi ret længe før nogen, typisk en byboer, begynder at tale om vindmøllernes velsignelser. Det er typisk personer, som ikke lever med larmende vindmøller, som beskæmmer enhver udsigt i Jylland. Vindmøller er ikke godt for dyrelivet, som har svært ved, at tilpasse sig møllernes larm og bevægelser.

Nogen siger at vindmøller kræver ca. 500 kvadratkilometer for at producere 1.000 MW, og når Danmark i 2006 i gennemsnit brugte i omegnen af 8.400 MW, så svarer det til 10 % af Danmarks samlede areal, som skal helliges vindmøller. De største møller fra Vestas er på 3 MW, så det skal altså bruges næsten 3.000 af de største møller for at dække Danmarks forbrug, og så har er der slet ikke kapacitet til hverken spidsbelastningerne, eller når der ikke er meget vind over landet.

Man kan selvfølgelig bygge møllerne i vandet, men når man tager i betragtning at man er ved at planlægge verdens største vindmøllepark i Kattegat, som kun skal have 175 møller, og producere 400 MW. Man tør næsten ikke tænke på hvor dyrt det bliver, og hvor meget mere forbrugerne kommer til at betale fordi det er vindmøller.

Forskere fra DTU har regnet på hvilke affaldsmængder møllerne afgiver når de de er udtjente, og det er ikke ligegyldige mængder. Der er tale om flere millioner tons vindmølleskrot, som dårligt kan anvendes og som heller ikke kan brændes, og det koster ca. 1 million kr at skrotte en mølle bare 7 km ude i vandet. For at være lidt polemisk, så er det stort set den samme problematik atomkraft kritiseres for. Her er der også affald, som skal opbevares i lang tid, men her er mængden ikke ret stor, og meget af det kan endda genbruges i nye de nye typer af reaktorer.

Vi må bare indse at vindmøller er en dyr energikilde, med en kæmpe miljøbelastning, og en regning for affaldet, som eftertiden må betale. Og så er det grimt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.