Ingen konsensus om klima

Politiken: Kun 62 pct. af danskerne mener som videnskaben, at klimaændringer primært skyldes mennesket.
Der skal mere end 2.000 enige forskere i FN’s Klimapanel og talrige toppolitikere til at overbevise danskerne om, at den globale opvarmning primært er en følge af menneskets udledning af CO-2 og andre drivhusgasser.
(…)
»Det er ret overraskende«, siger Ove Kaj Pedersen, professor i statskundskab på Copenhagen Business School.

Én ting er at ingen har draget drivhuseffekten i tvivl, og det gør undersøgelsen bag heller ikke. Drivhuseffekten er en kendsgerning, men det har ikke så meget at gøre med spørgsmålet om hvordan menneskets udledning af CO2 på virker klimaet, og hvilke konsekvenser ændringer i klimaet har. Man kan også undre sig over hvad en professor i statskundskab kan bidrage med til det spørgsmål.

Noget helt andet er påstanden om at ”videnskaben” skulle sige noget andet. Videnskaben er ikke en fast størrelse, og påstanden om konsensus i videnskaben er en skrøne. Ikke nok med at nogen af videnskabsfolkene har truet med søgsmål fordi de mod deres vilje er medregnet i FN’s klimapanels konsensus, så blev der sidste år lavet en rundspørge mellem nogen af deltagerne i dette ”konsensus”:

During the month of October, DemandDebate.com polled each of the 345 U.S. scientists listed as contributing authors and reviewers of the IPCC’s “Climate Change 2007: The Physical Basis” with a six-question survey on climate change. Fifty-four IPCC scientists completed the survey, including several of the most prominent global warming alarmists and several IPCC lead authors. (…)

When asked about the ideal climate, only 14% said that the ideal climate was cooler than the present climate. Sixty-one percent said that there is no such thing as an ideal climate. (…)

Another notable result is that an astounding 20% of those surveyed said that human activity is the principal driver of climate change.

Så når over 6 ud af 10 danskere mener mennesket er skyld i klimaændringerne, så er det altså en del mere end de 2 ud af 10 klimaforskerne i FN’s klimapanel, der mener det samme. Endnu færre af dem mener åbenbart at klimaet bør være koldere end det er nu. Men det ser endnu værre ud for det videnskabelige konsensus i FN, og det kan der læses mere om her, hvor de går lidt dybere ind i hvordan den seneste klimarapport er blevet til.

De 2.000 enige forskere er måske slet ikke så enige alligevel, og enigheden i videnskaben er måske heller ikke så stor at det gør noget, når 31.000 forskere har skrevet under på Global Warming Petition Project , som i al sin simpelhed lyder sådan:

We urge the United States government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto, Japan in December, 1997, and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of mankind.

There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gasses is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth’s atmosphere and disruption of the Earth’s climate. Moreover, there is substantial scientific evidence that increases in atmospheric carbon dioxide produce many beneficial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth.

Længere behøver det ikke være.

Måske bør vi lige kaste et blik på temperaturudviklingen de sidste 10 år.

Temperaturen er altså ikke steget, men faldet. Når der vises temperaturkurver, så stopper kurven næsten altid i 1998, som er det varmeste år i meget lang tid, og de starter som oftest i 1978, som var det koldeste i mange år. Resultatet kommer unægtelig til at ligne en meget kraftig stigning, men kigger vi efter 1998, så er det et andet billede, der tegner sig. Det ser ud til at temperaturen er stabiliseret, men at der på det seneste er blevet koldere. Måske er det en tendens; vi ved det ikke endnu.

Der er også meldinger om at gletscherne vokser, senest meldinger fra Norge, men også fra mange andre steder. Gletscherne har øjensynligt været i tilbagegang de sidste 150 år, som der vises her, hvor Al Gores påstande efterprøves (læs: tilbagevises). Påstandene der omtales er temperaturudviklingen, sammenhængen mellem CO2 og temperatur, gletscherne, afsmeltningen af Nordpolen og påstanden om at der er flere orkaner.

Når det kommer til stykket, så anerkender jeg fuldt ud at der er en risiko for at vores adfærd påvirker klimaet på en negativ måde. Skal vi gøre noget seriøst ved CO2-udledningen, så er atomkraft vejen frem. Det er både økonomisk fornuftigt, miljøvenligt, også tager det hånd om de mulige problemer ved CO2. Man kan dårligt ønske sig mere.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.