Nej til million-against-nuclear.net

I Fælledparken til 1. maj, mødte jeg nogle entusiastiske mennesker fra NOAH, som samlede underskrifter ind mod atomkraft. Til at hjælpe deres sag uddelte de en lille pjece fra www.million-against-nuclear.net. Her har de 6 argumenter mod atomkraft:

1. Atomkraft producerer stadig farlig affald
2. Er meget dyrt, og vil ikke overleve uden statsstøtte.
3. Vil løbe tør for uran om 50 år.
4. Skaber alvorlige uheld med ratioaktive udslip (mindst 22 siden 1986)
5. Betyder også atomvåben (gennem udbredelse af teknologien)
6. Giver fra vugge til grav lige så meget CO2 udspil på et moderne gas-kraftværk.

Et af slagordene i pjecen lyder “Ikke flere Tjernobyl – Stop atomkraften”

For at tage slagordet først, så er det ret fjollet, og tyder på en basal uvidenhed om hvad en atomreaktor er. De kommunistiske lande har aldrig været kendt for deres sikkerhedsstandarder og det gælder også med hensyn til atomkraft. De russiske RBMK reaktorer har aldrig været betragtet som sikre, og de vil aldrig være blevet godkendt i noget vestligt land. Hvad modstanderne af atomkraft aldrig fortæller er, at nedsmeltning af vestlige atomreaktorer ikke er farligt, men er en del af sikkerhedssystemet. Nedsmelter en vestlig reaktor, så standser reaktoren helt automatisk uden menneskelig indblanding. Fysikkens love gælder åbenbart ikke for atomkraftmodstandere!

De 6 argumenter har ikke mere kvalitet:

Atomkraft producerer stadig farlig affald
Ja, det er givetvis korrekt, men det er hverken ret farligt, ret meget eller særligt problematisk at gemme det. Billedet nedenunder viser mængden af højradioaktivt affald, som laves ved energiproduktionen til én person i et helt liv, når det er pakket ind i glas.

Mængden er ret beskeden, og teknologien til genbrug og teknologien, er i rivende udvikling, og har været det længe.

Er meget dyrt, og vil ikke overleve uden statsstøtte
Der bliver brugt mange penge på forskning, men det kan vel dårligt kaldes statsstøtte. At atomkraft ikke vil overleve uden statsstøtte lyder meget mærkeligt når Sverige ligefrem kan beskatte atomkraft. Sverige financierer endda støtten til vandkraft ved at beskatte atomkraft. I det hele taget er det fjollet at kritiserer atomkraft for at få statsstøtte, når man samtidig ønsker at give statsstøtte til andre energikilder. Meget mærkeligt.

Vil løbe tør for uran om 50 år
At beregne hvor mange råstoffer, der er tilbage er altid en usikker beskæftigelse. 50 år er sikkert et godt bud med den reaktorteknologi der bruges i dag i forhold til de kendte tilgængelige urandepoter i undergrunden. Til de 50 år skal vi ligge de år til, som de nye reaktordesigns giver ved en markant bedre udnyttelse af brændslet, og oven i det vil der givetvis komme blive opdaget flere rentable urankilder efterhånden som flere lande får råd til at udforske deres undergrund.

Selv hvis vi laver worst-case, og siger at der er til 50 år, så er det rigeligt tid til at færdigudvikle andre energikilder såsom fussionsenergi, som skulle kunne vare i 10.000 år. 50 års energi er 50 års energi, og der er absolut igen grund til at sige nej til en god energikilde fordi man ikke kan bruge det for evigt.

Skaber alvorlige uheld med ratioaktive udslip (mindst 22 siden 1986)
På hjemmesiden for million-against-nuclear har de listet en række uheld. I forhold til den måde Tjernobyl beskrives, burde det være på sin plads at kontrollere de beskrivelser de kommer med. Men selvom man tager beskrivelserne for pålydende, så er der kun tale små og langt hen af vejen ubetydelige hændelser. Der er ganske vist mennesker, der kommer til skade, og nogen der mister livet, men det er vel forventeligt at det sker i alle industrier før eller siden. Essensen er dog at, der ikke er tale om alvorlige ulykker i den forstand De prøver at få det til at se ud i pjecen.

Betyder også atomvåben (gennem udbredelse af teknologien)
Nej, atomvåben og atomkraft er vidt forskellige teknologier. Nogle kraftværker kan bruges til at producere materialer til atomvåben, men fra at have råmaterialerne til at have weapon grade materialer, er der en meget lang vej. Plutonium er ikke let at lave i civile reaktorer, og uran skal forarbejdes i helt ekstrem grad inden det kan bruges som våben. Normalt beriges uran til kraftværker kun til 3-4 % U-235, hvilket er ganske besværligt og dyrt. For at bruge det i våben skal man helt op over 93 % U-235. Selv når man har weapon grade materialer er det stadig sin sag at bygge et våben.

Alle trinnene fra atomkraft til atomvåben er særdeles besværlige, og IAEA har nogle glimrende værktøjer til at overvåge landene med atomkraft. Nogen lande løber om hjørner med IAEA, men de ville alligevel ikke blive standset af at atomkraft afskaffes.

På sin vis er det et latterligt argument mod atomkraft i Danmark, at det kan bruges til atomvåben. Selvom vi indfører atomkraft behøver vi altså ikke lave atomvåben samtidig, og hvis, mod forventning, Danmark alligevel skulle ende op med atomvåben, er det måske ikke det farligste der kunne ske for verdensfreden.

Giver fra vugge til grav lige så meget CO2 udspil på et moderne gas-kraftværk
Påstanden går på at hvis CO2 udslip fra minedrift, transport, bygning af værket, nedrivning og affaldsopbevaring regnes med, så giver det kun en CO2 reduktion på 9 %.

Det er for så vidt interessant kilden på side 10 skriver at atomkraft udleder 35 CO2-eq/kWh og Gas laver ca. 400. Senere i kilden er der lavet en sammenligning hvor 1/3 af energien laves til elektricitet og 2/3 til varme, der også udnyttes. Her sammenlignes CO2 udledningen fra gas-værket med et værk hvor atomkraften levere 1/3-del af energien i strøm, og olie afbrændes til at give de sidste 2/3-dele varme. Resultatet er at de to opstillinger udleder lige meget CO2. Jeg tvivler ikke på beregningen, men sammenligningen er fuldstændig hul i hovedet! Hvorfor skulle man kombinere atomkraft med olieafbrændende værk? Den eneste grund jeg kan se er at det er nødvendigt for at gas-kraftværker er lige så miljøvenlig som atomkraft. HUMBUG!

Minedriften og oparbejdningen af uran koster meget energi, men her kan man også bruge atomkraft gennem eksempelvis brintteknologi. Brint kan laves meget effektivt direkte på reaktoren. Hele Danmarks benzinforbrug kan med den nuværende brintteknologi klares med to værker på størrelse med det svenske Ringhals.

Desuden er en af stifterne af Greenpeace ikke enig, hvilket han beskriver i Washington Post.

1 Comment

  1. Politiken: Kun 62 pct. af danskerne mener som videnskaben, at klimaændringer primært skyldes mennesket. Der skal mere end 2.000 enige forskere i FN’s Klimapanel og talrige toppolitikere til at overbevise danskerne om, at den globale opvarmning primært

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.