Temperaturstigninger i perspektiv

Ser man på iskerner fra Grønland, som kan hentes her, så viser det sig, at der bestemt er sket en opvarming i Grønland, som graferne fra the Foresight Institute viser. Bemærk at opgangen i temperatur skete i sidste halvdel af 1800 tallet.
Men hvor stor er den stigning i forhold til tidligere?
Så kom den varme periode i middelalderen med på billedet. Det var netop i den meget varme periode i middelalderen, hvor katedralbyggeriet blomstrede (se eksempel). Det var også i denne periode at København blev grundlagt og Grønland fik sit navn. Det var altså ikke en periode med nød og elendighed. Men lad os se endnu længere tilbage.

Stigningen ser pludselig ikke længere så imponerende ud som i den første figur, selvom vi kun er tilbage ved bygningen af de første pyramider. Udvider vi mere får vi starten på en meget stor stigning fra markant lavere temperaturer.
På den sidste figur fylder hele perioden fra før kun den sidste flade del.

Jo, der er sket en opvarmning de sidste 150 år, men sættes opvarmningen i perspektiv, så er det måske ikke så meget alligevel. Kaster man et kort blik på historien og ser på hvorfor Vikingerne ikke blev på Grønland, så står det ret klart at de kolde perioder var katastrofetiderne og de varme perioder var opgangstider. Der er nok ikke nogen, der tvivler på at mere opvarmning vil have nogle konsekvenser i form af økonomiske og menneskelige krævende omstillinger. Men der synes ikke at være nogen grund til at tro katastrofen venter hvis opvarmningen fortsætter. Specielt hvis vi er så rige som muligt, bliver det lettere at betale for omstillingen. Derfor kan det være lidt bekymrende at at mange af “klimaaktivisternes” primære målsætning er at hæmme væksten i verden mere end at holde temperaturen i ro.

Graferne siger ikke noget om CO2, men noget tyder på at der er andre væsentlige årsager til klimaets udvikling end menneskeskabt CO2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.