Vindmøllernes beskidte hemmelighed

Fossile energikilder er noget skidt. Det er en sandhed uanset om man bekymrer sig CO2 og klima eller man ikke gør. Men selvom vindmøller sælges til overpris i hele deres levetid som en erstatning for fossile energikilder, så er der en beskidt lille hemmelighed, der ikke tales meget om: Vindkraft er dybt afhængig af fossile kilder.

Og så er vi slet ikke begyndt at tale om hvor ødelæggende vindmøllerne er for den natur de bliver opstillet i.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.