SF og uagtsom voldtægt (part II)

I går skrev jeg om SF’s ønske om at straffe uagtsom voldtægt, og stillede her en række problematiske spørgsmål. Nysgerrigheden fik lov at råde, så jeg sendte spørgsmålene til SF’s ligestillingsordfører Pernille Vigsø Bagge. Næsten med det samme fik jeg svar, så stor tak til Pernille. Spørgsmålene og Pernilles svar er gengivet i den udviddede sektion.

Jeg synes det er et godt svar, men jeg synes ikke det er i overensstemmelse med det oprindelige forslag fra SF. Pernille skriver i sit svar, at det ikke er meningen at manden skal bevise, at han IKKE har begået en voldtægt. Men så forstår jeg ikke hvad der menes i , når de skriver, at der skal indføres mulighed for at man kan dømmes for uagtsom voldtægt, så kvinden ikke alene skal bære bevisbyrden for, at der rent faktisk var tale om voldtægt. Hvis ikke hun skal bære bevisbyrden alene, så er der kun manden til at bære resten. Hvis ikke han skal bevise sin uskyld, hvad skal han så gøre med den bevisbyrde? Jeg er forvirret.

Pernille skriver også, at uagtsom voldtægtsbegrebet skal bruges hvor der åbenlyst er tale om et overgreb. Jeg kan dårligt tro, at det danske retssystem frikender en voldtægtsforbryder på en påstand om at han ikke vidste det var en voldtægt, når det er åbenlyst tale om et overgreb. Jeg tror simpelthen ikke på, at SF har fundet en så åbenlys uretfærdighed, som ingen anden har set eller ønsker at gøre noget ved. Så kan man virkelig tale om at køre en diskussion “ad absurdum”.

Det jeg slet ikke kan acceptere er, at SF vil ofre uskyldige mænds retsikkerhed til fordel for “retssikkerheden” for et offer. Jeg synes slet ikke de to typer retssikkerhed kan hverken sammenlignes eller veksles med hinanden.

Jeg må dog sige, at jeg finder Pernilles svar noget mere gennemtænkte end det forslag, der ligger på SF’s hjemmeside.

————————

Pernilles svar på mine spørgsmål kommer her:

Hvordan kan en mand løfte sin del af bevisbyrden for at der ikke har været tale om en voldtægt? Det er ganske svært at bevise, at der har været en voldtægt, men er det ikke umuligt at bevise, at der ikke har været en?

Det er ikke meningen at manden skal bevise at han IKKE har begået en voldtægt. Sagerne skal stadig bygge på beviser og indicier, men det skal være muligt at dømme for uagtsom voldtægt når det er tydeligt for alverden at her er sket en voldtægt. Manden kan i dag bare påberåbe sig, at han ikke vidste at kvinden ikke ville, og så går han fri. Det er ikke rimeligt, for det afholder kvinder for at anmelde voldtægter og bevirker at alt for mange sager ikke når retten. Det er jo ikke meningen at denne mulighed for at dømme for uagtsom voldtægt skal starte en lavine af sager. Den skal bruges når det er tydeligt at manden har haft god grund til at antage at kvinden ikke ville have sex, og blev tvunget til det alligevel.

Er der ikke først tale om en forbrydelse når forbryderen ved, eller burde vide, at han er i gang med noget ulovligt? Går uagtsomhed ikke længere ud end “burde vide”?

Man kan godt begå en forbrydelse uden at vide at man gør det. Men måske kan uagtsom voldtægt føre til, at man som mand sikrer sig bedre, at kvinden vitteligt har indvilliget i at have sex. Der er som sagt tale om få sager. I langt de fleste tilfælde af almindelg dansk seksuel adfærd er der jo ingen problemer. Uagtsom voldtægtsbegrebet skal bruges hvor der åbenlyst er tale om et overgreb.

Er det ikke et problem at en kvinde kan fortryde en fræk aften og så anmelde en voldtægt? Vi ved der er mange falske voldtægtsanklager. Man kunne forestille sig at manden/drengen ahr fundet en anden pige, og ekskæreten så anklager ham for voldtægt. Hvad skal han gøre? Hvad kan politiet gøre?

Falske anklager er et stort problem, og de straffes heldigvis hårdt. Det er bare et lige så stort problem at mange voldtægter slet ikke anmeldes fordi kvinden, som det er i dag, ikke føler det nytter at anmelde – især hvis hun kender gerningsmanden. Det er også et lige så stort problem at 2/3 af de anmeldte sager aldrig kommer for retten.
Politiet skal uddannes bedre til at håndtere voldtægtssager, og med den nye politireform bliver der mulighed for at kunne nedsætte en specialenhed med voldtægt som speciale.

Hvad skal en retfærdig mand kan gøre for at sikre sig mod en dom for uagtsom voldtægt? Skal der laves en kontrakt mellem manden og kvinden ud på de sene nattetimer efter en våd aften? Hvad hvis kvinden føler sig presset til at skrive under, er det så stadig uagtsom voldtægt? Skal der være uvildige vidner til stede under akten? Kan et sådan vidne anklages for meddelagtighed? Hvad skal der til?

Man kan altid køre diskussionen “ad absurdum” :-), men det er klart at der vil være sager der er svære at afgøre for retten. Problemet er, at som det er i dag har kvinderne en dårligere retsstilling end voldtægtsmanden, og det kan vi ikke leve med. Det har været sådan i årevis, og retssikkerheden for den sigtede er uhyre vigtig, men vi kan ikke vedblive helt at se bort fra kvindens retsikkerhed – derfor forslaget om at indføre uagtsom voldtægt.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.