Hvorfor skal Nordpolen tilhøre nogen?

Svar: Fordi fælles eller ingen ejerskab fører til udplyndring øg ødelæggelse.

Danmark har meddelt de øvrige lande omkring Arktis og FN, at Danmark gør krav på Nordpolen. Det er hverken Greenpeace eller Enhedslisten glade for, da de i stedet ønsker en “bæredygtig model” for fælles ejerskab fremfor et “grådighedskapløb.

Greenpeaces generaldirektør, Mads Christensen, er skuffet over udmeldingen. »Med denne strategi melder rigsfællesskabet sig nu for alvor i kapløbet om at tilrane sig mest mulig land. En visionær arktisk strategi ville i stedet være at arbejde for en fælles løsning, der sikrer, at Arktisk får den beskyttelse, som både det lokale miljø og det globale klima har desperat brug for,«

Generaldirektøren demonstrerer en fænomenal historisk og økonomisk uvidenhed. Tragedy of the commons er ikke bare en smart økonomisk teori, men et alvorligt problem. Kort fortalt går det ud på, at hvis ingen ejer et område, så er der ingen grund for nogen til at passe på ressourcerne, for gør man det, så er der bare andre, der kommer og tager dem, hvilket de er i deres fulde ret til. Derfor gælder det for alle om, at høste så mange rigdomme så hurtigt som muligt før de andre. Ingen har noget incitament til at passe på området, og sørge for, at der også er ressourcer der i fremtiden. Fiskeriet er et godt eksempel, hvor det for fiskeren kun gælder om at fange så mange fisk som muligt, og resultatet er nær udrydelse af mange vigtige fiskearter.

Skal man forhindre et altødelæggende grådighedskapløb, så gælder det om hurtigst muligt at få defineret ejerskabet. Kun en ejer med fremtidige interesser i området, har grund til at passe godt på det. Uanset om Danmark eller Rusland får ret til området, så er det langt bedre end mangel på ejerskab. Selv russerne har en interesse i at passe godt på Arktis. Det har ikke altid været sådan, for før murens fald, havde ingen i Rusland ejendom, og resultatet var voldsom forurening og massive ødelæggelser af naturen. Efter indførelsen af ejendomsretten, er det ikke længere sådan.

Greenpeaces generaldirektør henviser til Antarktis, hvor der skulle være fælles ejerskab med mulighed for økonomiske gevinster. Man kunne ønske, at Anna von Sperling brugte lidt mere kildekritik, da hun skrev artiklen til Information, for Antarktis er netop opdelt i territorialkrav fra mange forskellige lande, og Greenpeace har voldsomt modsat sig mulighederne for udvinding af naturressourcerne på kontinentet.

Greenpeace har en god målsætning for Arktis, det er bare en skam de aktivt modvirker formålet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.