The Great Global Warming Swindle

Det britiske Channel4 har lavet en seværdig dokumentar om menneskets indflydelse på den globale opvarmning: The Great Global Warming Swindle, som kan ses på Google Video.

Filmen tager fat på mange af argumenterne for global opvarmning, med en imponerende rolleliste. Mest iøjnefaldende er, at en af medstifterne af Greenpeace, Patrick Moore slet ikke mener at kampen mod global opvarmning er en miljøkamp, men en kamp om at få fat i offentlige midler.

Et andet argument vedrører iskerner, som også er centrum i Al Gore’s film. Der er tydeligvis en korrelation mellem CO2 og temperatur, men der er ikke en kausalitet. Dvs. stigningen i CO2 først kommer mange år efter en temperaturstigning.

Noget helt andet er konsekvenserne af temperaturstigninger. Varme perioder er historisk forbundet med store rigdomme, og katedralerne overalt i Europa er et produkt fra 1400 tallet, hvor der var endnu varmere end nu.

Der er mange flere spændende argumenter i filmen, og jeg synes det er vigtigt at tage argumenterne seriøst. Måske er der alligevel noget om at mennesket påvirker temperaturen med CO2 udledningen, og det må vi tage højde for. Men vi skal måske klappe hesten lidt, og lade være med at gå i panik.

Under alle omstændigheder, så er det spild og noget griseri at brænde fossile brændsler af. Kul, olie og naturgas sviner på mange andre måder end gennem CO2, og de samme ressourcer er fantastisk vigtige som råmaterialer i mange, mange andre værdifulde produkter. Alternative energikilder, herunder atomkraft, er fantastisk vigtige.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.