Genbrug af atomaffald

I La Hague i Normandiet har Frankrig et kæmpe anlæg til genbrug af atomaffald. Genanvendelse af brugt atombændsel er ikke let, og i USA er det helt forbudt fordi tidligere tiders forsøg på genanvendelse har resulteret i meget radiaktivt forurening i forbindelse med forarbejdningen. La Hague er interessant, for her har de forarbejdet brændslet i mange uden problemer med udslip.

Et alvorligt problem med genanvendelsen er at et af trinnene består i at isolere plutonium fra det brugte brændsel, og derefter blande det med det friste brændsel. Problemet er selve isoleringen, for kan man det, så er man også i stand til at isolere plutonium til atomvåben, og følgelig er det ikke godt at udbrede den teknologi for meget. Det problem kunne løses ved at kun ”betroede” lande driver genanvendelsesanlæg, og går man skridtet videre kunne disse lande også stå for al den svære håndtering af de radioaktive materialer, ved at bygge reaktorerne på store pramme, og så sejle dem hjem, når det er nødvendigt.

Men modstanderne af atomkraft i specielt set sig sur på genanvendelsen. Blandt andet er Greenpeace stærkt imod genanvendelse fordi det brugte højradioaktive brændsel skal transporteres og fordi genanvendelsen er forurenende. De bruger også et par besynderlige argumenter om at genanvendelsen ikke mindsker radioaktiviteten, og at det derfor ikke er rigtig genbrug. Argumentet om at genanvendelsen forurener, bliver også brugt af andre aktivistgrupper.

Desværre har mange genanvendelsesanlæg forurenet voldsomt, og på trods af at La Hague udleder en tilladt mængde radioaktivt spildevand, så er der styr på processerne, og man ser ikke tidligere tiders svineri. En typisk reaktor giver ca. 30 ton brugt brændsel hvert år. Ca. 27 ton af det kan genanvendes, og bruges som nyt brændsel igen.

Men genanvendelse ser ud til at blive ligegyldig for de nye generation IV reaktorer. Efterhånden er man ved at have styr på hvordan man kan brænde de højradioaktive actinider, incl. plutonium og det ellers ubrugelige Uran-238 i en proces i reaktorerne. Det vil både forlænge reserverne af atombrændsel, men også afhjælpe udfordringerne med opbevaring af brugte brændsel. Men under alle omstændigheder er genanvendelse interessant for alle de nuværende reaktorer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.