Usaglig mediestorm mod kernekraftværk i Japan

Jeg skrev om det før, og nu sker det igen for fuld storm. Alle de danske medier fremfører store bekymringer for sikkerheden på at Kashuwazaki kraftværket i Japan. DR bruger en stor del af TV avisen onsdag på sagen og har Christian Rovsing i studiet, hvilket man skulle tro var godt. Men han har tydeligvis kun skimmet overskrifterne i de danske medier, for han klarer sig elendigt, og får slet ikke rettet de faktuelle fejludlægninger.

Et atomkraftværk rammes af et meget stort jordskælv, som er større end det værket er bygget til at modstå uden problemer. Jordskælvet smadrer området omkring værket og over 1000 mennesker dør. På kraftværket lukker reaktorerne ned som de skal, men en transformatorstation bryder i brand. Nogle tromler med lavradioaktivt materiale vælter og 1200 liter lavradioaktivt vand spilder ud i havet.

For det første, så har transformatorstationer ikke noget med sikkerheden atomkraft at gøre. Transformatorer bruges til at gøre den producerede strøm brugbar inden det sendes ud på elnettet. Det samme gør både kul, olie og gas kraftværker – ligesom vindmøller og solfangere også bruger transformatorer. Transformatorer er som sådan ufarlige, og er derfor ikke beskyttet speceilt mod jordskælv.

For det andet, så indeholdt de væltede tromler lavradioaktivt affald; sandsynligvis brugte beskyttelsesdragter og lignende. Dvs. det er den samme type affald, som hospitaler producerer. Måske skulle man være mere bekymrede for den radioaktive forurening fra de nærliggende hospitaler i stedet. Tromlerne er ikke farlige, og er derfor ikke beskyttet mod jordskælv.

For det tredje, så kom de 1200 liter vand fra et køleanlæg til brugt brændsel, er kun tre gange mere radioaktivt end almindeligt bordvin, og det samlede radioaktive materialer er ikke mere radioaktivt end tre røgalarmer (sensorerne i røgalarmer er radioaktive). Vandet i køleanlægget er ikke farligt, og er derfor ikke beskyttet mod store jordskælv.

Efter et så stort jordskælv er det helt naturligt at holde reaktorerne lukket, så rør og samlinger kan gennemgås for skader. Men at udlægge nedlukningen og de tre hændelser som faretegn man skal være bange for, er useriøst. Ejerne af værket er blevet kritiseret for ikke at oplyse offentligheden hurtigt nok om faren, men eftersom der ikke har været fare på færde, falder den kritik på et goldt sted.

Ejerne kan dog kritiseres for ikke at lave et ordentligt PR arbejde, så inkompetente journalister ikke skræmmer livet af folk.

Kilde: World Nuclear News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.