Atomraketter

Atomkraften bliver slet ikke udnyttet tilstrækkeligt, men der er områder hvor det kunne være banebrydende. At skyde raketter ud i rummet er ufatteligt dyrt, og det kræver en ufattelig mængde brændstof at sende en raket til Mars, uden at skulle bruge år på det. Atomdrevne raketter kan ændre det regnestykke.

NASA design af en atomraketmotor -  "Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application" (NERVA). Credit: NASA

NASA design af en atomraketmotor – “Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application” (NERVA). Credit: NASA

Enhver raket virker ved at udskyde noget tungt meget hurtigt bagud, således at raketten får fart den anden vej. Udfordringen er, at udskyde det meget hurtigt, for så kan det være mindre tungt for samme fart. Farten på udskydningen kræver energi, og i klassisk raketbrændstof kommer energien fra afbrændingen af brændstoffet, til at udskyde de afbrændte gasser. Jo mere energi i hvert kilo brændstof, jo mere fart.

I stedet for en brændstoftank, har en atomraket en tank fuld af ufarlig komprimeret gas, som udstødes. I stedet for at give det energi ved at brænde det af, så får det en masse energi fra en lille atomreaktor i stedet for. Hver kilo gas, kan på den måde få langt mere energi fra reaktoren, end et kilo raketbrændstof kan levere. Derved kan raketten komme meget længere på den samme tank.

Komponenterne i en NERVA solid-core nuclear-thermal engine. Credit: NASA

Komponenterne i en NERVA solid-core nuclear-thermal engine. Credit: NASA

Raketter og raketbrændstofs effektivitet måles i specifik impuls med enheden sekunder. De kraftige Saturn V raketter, der sendte Neil Armstrong til månen, havde en specifik impuls på 263 sekunder. Løfteraketterne på amerikanernes pensionerede rumfærge havde en specifik impuls på 269 sekunder og selve rumfærgen kunne med den eksterne brændstoftank præstere 455 sekunder. ESA’s Ariane 5 kan præstere 440 sekunder.

I atmosfære kan man opnå en meget høj specifik impuls, men her har man luften til at hjælpe med at skabe fremdrift. Raketter skal have al "luften" med i brændstoftanken.

I atmosfære kan man opnå en meget høj specifik impuls, men her har man luften til at hjælpe med at skabe fremdrift. Raketter skal have al “luften” med i brændstoftanken.

En NERVA solid atomraket kan levere omkring 1000 sekunder. En lukket gas reaktor “Lightbulb” kan levere op mød 2000 sekunder. En åben gas reaktor forventes at kunne give op til 5000 sekunder. Vi taler helt andre størrelsesordener i forhold til de kraftigste raketter vi har i dag.

Lukket gasreaktor (aka. Lightbulb) gas core nuclear-thermal rocket engine. Credit: NASA

Lukket gasreaktor (aka. Lightbulb) gas core nuclear-thermal rocket engine. Credit: NASA

Ulempen ved den åbne gas reaktor er, at højradioaktivt brugt atombrændsel er med i raketudstødningen. Det vil være en katastrofe i en løfteraket på jorden, men på en mission til Mars, der det meste af tiden foregår langt fra Jorden, er det uden betydning.

Åben gas reaktor design. Credit: NASA

Åben gas reaktor design. Credit: NASA

Man kunne få den tanke at dette bare er atomkrafttilhængeres våde drøm, men NERVA raketmotorer er både bygget og testet. 12 forskellige designs er afprøvet i virkeligheden, og i 2014 gav Doctor Michael G. Houts fra NASA Marshall Space Flight Center en præsentation om brug af atomreaktorer i raketter. Her præsenterede han blandt andet modulære raketter til udforskning af solsystemet.

Ved brug af modulære komponenter, kunne et NTP rumskib tilpasses mange forskellige missioner. Credit: NASA

Ved brug af modulære komponenter, kunne et NTP rumskib tilpasses mange forskellige missioner. Credit: NASA

Drømmen handler mere om overkomme den politiske modstand mod atomdrevne raketter. Ideen har allerede floreret nogle år i forbindelse med planerne om en Mars mission.

Mulighederne for at åbne solsystemet for mennesker eksisterer. Det er ikke ingeniørerne, der står i vejen for den vision. Det er ren politisk modstand.

Men det er ikke drømmerier, for NASA arbejder på sagen.

Tagged , | Leave a comment

Ytringsfrihedens grænser går ved trusler

voltaireYtringsfrihed er tolerance af ytringer man finder afskyelige, dvs. vi sender ikke nogen ud for at banke dem, der har ytret sig. Selvom vi tolerer det, behøver vi ikke acceptere det. Hæslige og frygtelige udtalelser fortjener massiv fordømmelse og afstandtagen. Skal vi dyrke den moralske ret til at sige ting andre finder afskyelige, og det skal vi, må vi gå forrest når andre siger ting vi finder afskyelige. Det er nu sat på prøve.

Moskéen Masjid Al-Faruq på Nørrebro i København havde i marts besøg af Mundhir Abdallah, og videoen fra MEMRI viser, at det ikke gik stille af.

Jyllandsposten: “Dommedag kommer ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne og dræber dem. Jøderne vil gemme sig bag klipper og træer, men klipperne og træerne vil sige: Oh, muslim, oh Allahs tjener, der er en jøde bag mig, kom og dræb ham.”

Uanset hvad han læser op fra, så fortjener det massiv og ubetinget fordømmelse. Det er afskyeligt og uacceptabelt, og det skal alle involverede have at vide. Spørgsmålet er, om vi skal sende nogen ud og give dem alle et gok i nødden.

Det kan være en overtrædelse af racismeparagraffen, imamparagraffen eller vigtigst af alt kan det være opfordring til drab på jøder, altså trusler. Jyllandsposten. Det mener Sofie Carsten Nielsen (R), Lars Aslan Rasmussen (S) og Pia Olsen Dyhr (SF). Jyllandsposten.

Men er det virkelig en opfordring til drab på jøder i en form, der bør være strafbar? Til det område må Flemming Rose være en autoritet på området, eftersom han konstant er udsat for personlige konkrete trusler fordi han har brugt sin ytringsfrihed. Han talte om trusler i et fremragende interview i The New Yorker.

The New Yorker: From reading your book, I know all the ways in which speech should not be restricted. That said, when should it be?

Incitement to violence that represents a clear and present danger, though the concept has a history that indicates that it may be manipulated to punish speech that doesn’t incite violence or criminal action. (…) Today the clear-and-present-danger test implies that inciting speech beyond a reasonable doubt will be followed by imminent lawless action.

Kan vi udover nogen rimelig tvivl sige at Mundhir Abdallah’s udfald i moskeen, umiddelbart vil føre til kriminelle handlinger? Nej, det kan vi ikke. Eftersom udtalelserne faldt for efterhånden lang tid siden, kan vi gå et skridt videre og konkludere, at der faktisk ikke skete noget umiddelbart efter.

Politikernes ønske om retsforfølgelse er heller ikke begrundet i, at jøder vil blive gjort fortræd som følge af ytringerne. Det er ytringen i sig selv, der med sin voldsretorik ønskes retsforfulgt. Det vil sige politikerne er i gang med en klokkeklar krænkelse af ytringsfriheden. Der er ingen trussel her. Der er ingen voldshandling her. Men der er en ekstrem forkastelig ytring, der bør mødes med den strengeste fordømmelse – gennem vores ytringsfrihed.

Flemming Rose har også noget at fortælle om hvad der sker, hvis disse politikere får magt som de har agt.

The Atlantic: Rose’s worry is that by reclassifying words as deeds, the distinction between verbal insult and actual physical violence is collapsed, with devastating consequences for free speech. Words and images, he concedes, can be hurtful. But they are not agents of mass destruction.

Hvis vi skal holde fanen højt, når vi skal fortælle grimme ting om andre ude i verden, under dække af ytringsfrihed, og det skal vi. Så må vi holde ytringsfrihedsfanen højt når andre siger grimme ting vi ikke kan lide. Det er eksamenstid nu, og dumper vi, er vi dømt ude som hyklere man kan se bort fra.

Leave a comment

Ballade i Standing Rock – mangel på ejendomsret

standing_rockDanske medier fortæller ikke meget om balladen i indianerreservatet Standing Rock i North Dakota. Sagen handler om Dakota Access Pipeline, der skal løbe 1.886 km mellem oliefelter i North Dakota til Illinois. Undervejs løber rørledningen gennem en række indianer-reservater. Når det sker, har stammerådet en indflydelse på projektet, og de tilbydes økonomisk kompensation i forskellige former for ulejligheden. Det har fungeret glimrende for de 1.640 km, der allerede er afsluttet. Men…

Den føderale regering i USA administrerer mange detaljer om reservaterne på vegne af indianerstammerne. Politisk har man besluttet, at rørledninger og lignende så vidt muligt skal føres uden om reservaterne, og det er muligt ved Standing Rock reservatet. Det betyder for det første, at stammerådet ikke har nogen indflydelse på rør-ledningen. For det andet, at reservatet ikke kan drage økonomisk fordel af rør-ledningen. Og vigtigst af alt, reservatet står med hele balladen ved brud og udslip fra rørledningen. Rør-ledningen, skal nemlig føres igennem et stort antal floder og søer udenfor reservatet, som forsyner reservatet med vand.

Eller sagt på en anden måde: Indianerne har ingen indflydelse, ingen økonomiske fordele, men alle miljøproblemerne ved en ulykke. De er ikke glade.

Indianerne udfordrer naturligvis sikkerheden ved rørledningen alle steder de kan. Da de stiller sig op for at protestere mod bygningen af rørledningen tiltrækker de opmærksomhed fra en lang række erklærede miljøforkæmpere og generelle modstandere af olieudvinding og andre kontroversielle rørføringer. Resultatet har været en lang række enormt voldelige sammenstød med politiet, juristeri og storpolitik med både Obama og nu Trump i vælten.

Selvom kampen handler om miljøsagen fra forskellige vinkler, så er den grundlæggende årsag en formynderisk føderal regering, der nægter indianerne selvbestemmelse, og dermed ejendomsretten til deres eget land.

Erfaringerne fra de andre reservater viser, at hvis stammerne har indflydelse på sikkerhedsstandarderne og modtager passende kompensation, så kan indianerne sagtens finde ud af at lave gensidigt fornuftige løsninger med olieselskaberne. Nogle stammer har sågar deres egne olieselskaber med tilhørende rørføringer.

Problemet kunne fra starten løses ved at holde fast i respekten for ejendomsretten. Miljørisikoen er en eksternalitet, der påføres indianerne. Nobelprisvinderen Ronald Coase viste i 1960, at eksternaliteter kan håndteres hvis ejendomsretten er veldefineret, kan opdeles og forsvares. Han påviste, at alene tildeling af en klar ejendomsret kan løse problemerne, uanset hvilken part i en konflikt om eksternaliteter, der modtager ejendomsretten, så længe transaction costs (omkostningerne ved overhovedet at skabe en aftale), er lave.

Forholdet mellem indianerne og den føderale regering har aldrig nogensinde været præget af respekt for en veldefineret ejendomsret, og nu ser vi mere ballade. Spørgsmålet er, om det allerede er for sent med en let løsning baseret på ejendomsret, for nu er det vokset til et spørgsmål om olieudvinding, miljø og klima, og transaction cost er eksploderet. Men selv hvis der ikke er en hurtig løsning i udsigt, burde indianerne få den fulde ejendomsret over deres land. Så ville fremtidige konflikter af denne type kunne undgås.

Tagged , , | Leave a comment

Ondskabsfuld ideologi

deathInformation har bragt et manifest af Peter la Cour, som beskriver en rendyrket ondskabsfuld ideologi. For mit øje er der ikke tale om en karikatur, og ej heller virker den ironisk eller sarkastisk mod sig selv. Derimod ligner den et ærligt manifest mod en frygtelig verden, forfatteren vil gøre op med.

Udgangspunktet er en kritik af såkaldt “vækstlogik”. Et tilsyneladende udefinerligt begreb, der kan gøre alle forbedringer af den menneskelige tilstand til noget hæsligt. Man skal bare sætte det i en negativ kontekst sammen med “kommercialisering”, “kortsigtet vækst”, “industri” og noget “kunstigt”.

Peter la Cour: Interessen for kortsigtet vækst fører til en sundhedslogik baseret på salgbare, naturvidenskabelige hurtigløsninger.

Man betragter kroppen som en biologisk maskine, som man uden særlige hensyn kan og bør reparere på, som man gør med en bil.

Man kan skifte de slidte dele ud, pumpe hængepartierne op, og i det hele taget kan man tune kroppen kemisk efter eget valg: sovemidler ved søvnløshed, morfin til smertefrihed og Viagra for en sikkerheds skyld.

Går organerne i stykker, kan man erstatte dem med nogle nye. Der er selvfølgelig organmangel, men man håber og satser på, at industrien med tiden vil kunne fremstille kunstige organer, der kan sælges og opereres ind, efterhånden som de originale forfalder.

Det fremgår klart, at det er noget skidt at bruge naturvidenskaben til at få det bedre, at kurere eller lindre sygdom og forhindre for tidlig død.

En ideologisk forståelse, der foretrækker sygdom, lidelse og død fremfor “vækstlogik”, hvad det end er, kan objektivt kaldes ond. Menneskelig velbefindende må være kernen i enhver humanistisk og god ideologi.

Syge og gamle bliver vi uundgåeligt, og det må være sundhedsindustriens opgave at få symptomerne nedtonet, så lidelsen er mindst mulig. Imidlertid er døden en mægtig og meget skræmmende fjende. Det er det, der er den allervigtigste opgave at bekæmpe.

Ja, det er det nemlig. Alt det skal vi bekæmpe. Alt det vil vi bekæmpe. Dem, der afviser den kamp på egne vegne er tossede, men det er deres sag. Prøver de at få andre med på vognen er nederdrægtigt.

Som biologi er kroppens sundhed og sygdom dybest set en del af det kosmiske drama, der kaldes livet på jorden. Kroppen er en selvregulerende, biologisk enhed, hvis den er sund.

Fra et biologisk sammenhængsorienteret synspunkt har kroppens enhed sit eget projekt: Den har til opgave at leve, gøre, hvad den kan, for artens overlevelse og derefter at dø. Døden er en naturlig del af kroppens opgave.

Mennesket skal fødes, lide og dø. Men heldigvis har forfatteren de vise sten til at minimere lidelsen: Askese. En hæderkronet metode hvor man gennem fornægtelse af livets glæder kan komme nærmere Gud, det hellige, Naturen!

Vi kan fremme balancerne f.eks. ved at holde kroppen i god form, ved ikke at drikke for meget alkohol, ikke at ryge, ved at spise varieret og sundt og ved ikke at gentage det, der én gang har gjort kroppen syg eller svag.

Når askesen kommer til en ende i en “naturlig død”, dvs. en tidlig død, har vi udlevet den biologiske mening med kroppen.

At udleve et biologisk formål er selvfølgelig et ideologisk mål, men der findes andre. Et glad liv, med al den sundhed vi kan mønstre på den ene eller anden måde. Fravær af unødig smerte, minimering af ubehag og en værdig død i en sen alder, er rimelige målsætninger frem for “biologisk mening”.

Tagged , , | Leave a comment

Garantier til atomkraft er nødvendig

sparegrisAtomkraft er økonomisk en fremragende idé, men hvorfor er det så alligevel nødvendigt med støtte til atomkraft? Hinkley Point C i UK er et godt eksempel på, at det er svært at få investorer til at kaste mange milliarder efter nye atomkraftværker. Britterne kaster masser af støttekroner efter projektet. Men hvorfor?

The Week: Electricity generated from the plant, which will provide seven per cent of the UK’s power, will be bought by the government at a fixed price of £92.50 per kilowatt hour when production begins in 2025, rising in line with inflation for 35 years.

Problemet er, at politikerne har skruet et energisystem sammen, som favoriserer vindmøller og solceller, selvom de ikke er i stand til levere hele tiden. Det sender priserne i bund, hvilket primært rammer baseload kraftværkerne, som støt leverer energi hele tiden. De kan bare ikke kan spare noget ved at skrue ned når prisen er i bund i løbet af dagen og ugen.

Endnu værre er den irrationelle frygt for selv den mindste radioaktivitet. Det fører til unødige restriktioner og sikkerhedskrav, der kun driver produktionsprisen op. Nye krav kan komme lige så hurtigt, som de politiske vinde kan blæse. Det bidrager til, at en milliardinvestering i atomkraftværker bliver overordentlig risikabel. Et ekstremt eksempel er Tyskland, hvor regeringen uden videre lukkede en række udmærkede atomkraftværker. Og for at føje spot til skade lader de investorerne hænge i vinden.

World Nuclear News: A regional court in Hannover has ruled that EOn is not entitled to €382 million ($426 million) in compensation it sought for the forced shut down of its Isar 1 and Unterweser nuclear power units in 2011.

Hvis nogen spørger hvorfor britterne har svært ved at finde investorer til deres atomkraftværker, så er svaret “Tyskland”.

Leave a comment

Ejendomsretten i rummet

asteroidI november 2015 vedtog den amerikanske kongress SPACE Act of 2015, som giver private virksomheder ret til, at eje de ressourcer de skaffer ved, at drive minedrift på asteroider ude i rummet. ScienceAlert.com har skrevet mere om det.

Hvis vi ser bort fra, at det altid er godt når stater anerkender privat ejendomsret, så er et spørgsmål hvorfor det overhovedet er nødvendigt at lave sådan en lov. Homesteadingprincipperne er klare nok:

Ejendomsretten kan i et vist omfang koges ned til, at den person, der har det bedste krav på en ting, er den der ejer den. Eller sagt på ingen anden måde, hvis ingen andre har et bedre krav på en ejendom end dig, så kan du eje det.

Om man ejer noget eller ej, er fuldstændigt objektivt, og derfor må det krav man gør gældende også være objektiv. At nogen gør krav på en ejendom på baggrund af gode intentioner, er ikke objektivt. Om intentioner er gode eller ej er subjektivt fra person til person, og om én intention er bedre end en anden er umuligt at svare objektivt på.

I praksis vil det betyde, at hvis jeg som den første tager en ting i brug, så er det rigtigt svært for andre at have et bedre krav på det. Dermed ejer jeg den.

Der er ikke ret mange steder og ting på jorden, der ikke allerede er taget i brug på en eller anden måde. Men ude i solsystemet er der masser af ting ingen nogensinde har taget i brug, asteroider, planeter og meget andet – og der er rigtig meget af det! Det vil sige rejser nogen derud og tager en asteroide i brug før nogen andre, så ejer de den. Ingen andre kan gøre bedre krav på den eller noget de henter fra den, end de selv kan. Stater er kendte for at være ligeglade med de principper, på den måde er det en fornøjelse at se amerikanerne anerkende princippet.

Hvis man læser kommentarerne på Slashdot , så skulle man ikke tro nogen af dem er bekendte med homesteading.

Hvordan kan dette gøres på det nationale niveau? Det burde helt sikkert være noget der bliver aftalt i FN, frem for at fremsætte national lovgivning for noget der i forvejen er uden for deres jurisdiktion.

Lige så vel, som det er ude af enkelte landes jurisdiktion, så er det også uden for FN’s jurisdiktion. Der er ikke nogen derude, der har gjort krav på en asteroide, så de første der gør det opnår jurisdiktion.

Næsten alle lande i verden har tilsluttet sig Outer Space Treaty fra 1967, som gør at ingen lande kan gøre himmellegemer til nationalt territorium. Det er på ingen måde det samme som, at ingen kan eje det.

Leave a comment

Handlede den amerikanske borgerkrig om slaveri? Who cares?

Den amerikanske borgerkrig er et hot emne, og er kommet frem igen efter flere amerikanske stater har fjernet sydstaternes flag fra offentlige bygninger.

Balladen handler i sin essens om, at nutidens sydstater ikke kan forene sig med anklagen om, at deres forfædre har forsvaret noget så hæsligt som slaveri med krig og død. Derfor holder de fast i at borgerkrigen i stedet handlede om delstaternes rettigheder, økonomiske problemer i unionen og flere andre emner.

Libertarianere har taget samme kamp op, og debatterer bravt om Nordstaternes krigsførelse er et udtryk for undertrykkelse af sydstaterne, eller en moralsk korrekt kamp mod slaveriet.

Men betyder det overhovedet noget? Det væsentlige må være hvad påstanden om andre grunde end slaveri siger om dem der påstår det. Fælles for alle, der holder fast i, at det ikke handlede om slaveri, er enige om at slaveri er hæsligt og ikke bør foregå. Intentionen er altså god, og det er gode mennesker der påstår det. Alle, der holder fast i, at borgerkrigen handlede om slaveri, mener også at slaveri er hæsligt. De er ligeledes gode mennesker.

Dem, der bruger borgerkrigen som eksempel på overgreb den føderale regering laver mod delstaterne, ønsker at beskytte delstaternes rettigheder. Det er en god sag. Ofte bruger de eksemplet til at fortælle, at økonomisk undertrykkelse er hæsligt. Endnu en god sag.

Alle deltagere i debatten har tydeligvis gode intentioner, og kæmper en god sag mod slaveri og for basale rettigheder. Dét er det vigtige. Resten er en ren akademisk diskussion blandt historikere:

Se på hvad afsenderen i debatten ønsker at fortælle, og lad de historiske fakta komme i anden række.

Posted in Frihed | Tagged , | Leave a comment

Fasthold de fattige i fattigdom

En automat er opstillet på et torv, der sælger billige t-shirts for 2€. Når nogen prøver at købe en t-shirt, får de vist en video om fattige Manisha, som angiveligt har syet den. Videoen fortæller, at hun er en ud af millioner, der producerer billigt tøj for så lidt som 13 cents i timen, og arbejder 16 timer om dagen. Købere bliver derefter spurgt om de stadig vil købe t-shirten, hvilket de ikke vil.

Men, hvad skal Manisha leve af, hvis ingen vil købe de varer hun kan producere? Hvordan skal hun brødføde sig selv og sin familie hvis hun ikke kan tjene penge på det hun kan? Hvordan kan folk så hjerteløst forbande hende til en værre skæbne end den hun har?

Men det slutter ikke her: De potentielle købere bliver i stedet bedt om at donere de 2€ til Fashion Revolution, en gruppe meget succesfulde europæiske designere og deres formodentligt lige så rige venner, der vil revolutionere modebranchen. Alle personerne i videoen donerer pengene til de rige godgørere, fremfor at købe en billig t-shirt af fattige Manisha. Det er ikke rart at se på.

Heldigvis er der andre, der gerne vil være med til at hjælpe de fattige ud af fattigdommen.

Values & Capital: Kathie Lee Gifford var chokeret og forfærdet, da hendes tøjlinie blev beskyldt for at bruge sweatshops i 1996. Gifford brød ud i tårer og undskyldte på TV, da hun mødte Wendy Diaz, en 15 årig arbejder fra Honduras.

I artiklen “Til forsvar for sweatshops” af Benjamin Powell, assistant professor i økonomi ved Suffolk Universitet, spørger han om Kathie Lee skulle have grædt? Hendes honduranske arbejdere tjente $3 om dagen imens halvdelen af den honduranske befolkning tjener mindre end $2 om dagen. Er det hjerteskærende? Powell foreslår:

Wendy Diaz’s budskab skulle have været: Græd ikke for mig, Kathie Lee. Græd for de honduranere, der ikke er heldige nok til at arbejde for dig.

Læs også otte argumenter for sweatshops.

Tagged , | Leave a comment

Hvor meget uran findes der?

jabiluka-uranium-mineCharles Barton har regnet lidt på hvor meget uran der findes, og hvor lang tid vi kan bruge det hvis vi omstiller energiforbruget til at basere sig på atomkraft. Desværre er der ikke så mange kilder, men det er stadig interessant.

The Nuclear Green Revolution: Ser vi alene på uran, vil USA være i stand til producere al energi i 4,7 millioner år. Der er ingen grund til at tro, at resten af verden er dårligere udstyret med uran end USA. Derfor er der rigelige globale uranreserver i undergrunden til at forsyne hele verdens befolkning med energi i et nogle millioner år.(…)

Endnu har jeg ikke nævnt thorium, som på nogle måder er et endnu bedre atombrændsel end uran. Geologerne fortæller, at der er i omegnen af tre til fire gange så meget thorium end uran i jordskorpen. Vi ved meget mindre om hvor meget thorium man kan grave op i forhold til uran. Men tænk i størrelsesordenen af ressourcer til flere millioner år.

Udgangspunktet er, at man kan producere 1 GW i ét år med ét ton fissile materialer, dvs. U-233, U-235, og Pu-239, men også de fertile materialer Th-232 og U-238. Forudsætningen er, at reaktorerne effektivt kan bruge alt fissilt og fertilt materiale. Det gør de nuværende gamle reaktorer dog ikke.

Det betyder, at hele USA’s elforbrug kan produceres med 500 tons atombrændsel. Hvis al transport og industri også er baseret på atomkraft vil det ikke kræve meget mere end yderligere 500 tons, så USA kan blive CO2 fri med ~1000 tons atombrændsel om året.

I 1968 estimerede USAEC at USA havde 4,7 milliarder tons uran til en pris på cirka $6500 pr. kilo, svarende til små 45.000 kr for et kilo uran. Hvert kilo kan producere 4 GWh elektricitet, som i Danmark kan sælges for ca. 20 øre pr. kWh uden afgift, svarende til 800.000 kr. Så er der stadig lidt til at betale for kraftværket efter uranen er betalt. Uranoxid koster til sammenligning i dag 250 kr pr. kilo, og udgør i omegnen af 10% af produktionsomkostningerne.

Det vil sige, at USA har uran til 4,7 millioner år ved en komplet omstilling til atomkraft.

I Japan har de udviklet en metode, der kan udvinde uran fra havvand til en pris på cirka 1.500 kr pr. kilo. Uranen i havvand står i ligevægt med uranen i jordskorpen, og vi ved, at der hvert år opløses 32.000 tons uran i havene. En bæredygtig uranproduktion på 32.000 tons, kan forsyne menneskeheden med energi i ganske mange år.

Energi og velstand hører uløseligt sammen, selvom forholdet mellem de to kan variere. Med atomkraft har menneskeheden masser af energi til rådighed.

Leave a comment

“Argumenter” mod frihed

Wants-More-Government-300x201Information har bragt en “indsigtsfuld” anklage mod frihedsbegrebet. Den er godt nok rettet mod Liberal Alliance, men den viser alligevel en så grundlæggende misforståelse af frihedsbegrebet, at den bliver interessant at læse.

Information: Frihed har sådan en finurlig indbygget paradoksalitet, når der er flere mennesker impliceret. Hvis alle skulle være absolut frie, så ville vi indskrænke hinandens frihed hele tiden.

Der er ingen, og jeg gentager ingen tilhængere af frihed, der taler om at være “absolut frie”. Det er et absurd begreb, som selv forfatteren kan se det absurde i.

Frihed har altid været afgrænset, ikke begrænset, af andres frihed. Den afgrænsning kan forsimplet kaldes ejendomsretten. Du kan disponere over din ejendom, men du kan ikke disponere over andres.

Vi kan heller ikke alle sammen sidde på de bedste pladser i biografen. Hvis vi er 10 personer og ni job, så er der nogen, der ikke får et.

De bedste pladser i biografen er ikke dine på nogen måde. De bedste pladser er biografens, og du kan mod betaling låne dem af biografen. Biografens har frihed til at bestemme hvordan de udlåner de bedste pladser. Ofte koster de lidt mere at låne end andre pladser, men ellers er det ofte først til mølle.

Jobs er ikke noget man får, eller kan eje, det er en aftale man laver med et andet menneske om at udføre en opgave mod betaling. Din frihed bliver ikke mindre af, at ham med opgaverne ikke vil lave en aftale med dig. Han har frihed til at indgå aftaler – eller lade være – ligesom du har.

Om lidt har jeg fri, så skal jeg lave ingenting, tænker du måske, men du vil jo ikke lave ingenting: Du vil hente ungerne, se Netflix, drikke en øl, hænge ud i solen, sove, dagdrømme osv. Selv hvis du ville være frihedsnærig, så ville det slet ikke være muligt, for den har ingen holdbarhed.

Misforståelsen af frihed bliver nu total. At tage et arbejde betyder normalt, at man har aftalt at andre kan bestemme hvad man skal lave i et tidsrum. Uden for det tidsrum er man fri af den aftale, og kan selv bestemme hvad man så vil gøre. Du har friheden til at bestemme om du vil se Netflix eller hente ungerne. Hvis du har brugt din frihed til at aftale med andre, at du henter ungerne, så er det ikke en begrænsning af din frihed, at du overholder aftalen.

Når alt kommer til at alt, så er frihed friheden til at vælge mellem konsekvenser. Vælger du at hente børnene kan konsekvensen være smil og kram fra konen. Vælger du ikke at hente børnene kan konsekvenserne være skilsmisse. Din frihed, dine valg, dine konsekvenser.

Tanken om positiv og negativ frihed, at være fri af forhindringer modsat at være fri til noget, er en eklatant misforståelse. Det er på samme måde, som lys både kan være bølger og partikler på samme tid, det er to sider af samme sag, det er det samme fænomen set på to forskellige måder – set enten fra det, du er på vej væk fra, eller fra det, du er på vej hen til.

Misforståelsen er forfatterens. Positiv og negativ frihed betyder noget helt andet end forfatteren foregiver.

Frihedsbegrebet skal ses i forhold til andre mennesker. Negativ frihed betyder, at andre ikke kan bestemme over dig og dit, og du ikke kan bestemme over dem og deres. Det er ordet “ikke”, der gør den frihed negativ på en god måde.

Positiv frihed betyder, at andre kan bestemme over dig og dit, og at du (måske) kan bestemme over andre og deres. Positiv frihed ligner altså mere tvang og undertrykkelse end frihed, men det er nu engang sådan nogen taler om frihed.

Liberal Alliance vil gerne tale om frihed fra regler, frihed fra staten, friheden fra de andre, men hvad skal træde i stedet for det, vi tager væk? Det er en løgn at påstå, at der kan være ingenting. Selv det ikke at vælge er som bekendt et også et valg.

Det fremgår ikke tydeligt hvad det er forfatteren mener der tages væk. Det eneste der forsvinder er tvang, og det kunne man passende erstatte med frihed og frivillighed. Bare fordi staten ophører med at gennemtvinge ting med tvang, ophører det jo ikke nødvendigvis med at eksistere. Er det noget folk mener er vigtigt, så bliver det videreført af frivillighedens vej.

Røde Kors hjælper nødlidende selvom det ikke er lovbestemt og gennemtvunget. Det vil de sikkert blive ved med, og mange støtter dem frivilligt.

Det samme med frihed; den findes ikke alene, den er en del af et par, friheden og bundetheden.

Frihed findes bestemt ikke alene. Men det er frihed og ansvar der danner par. Ansvaret for at påtage sig konsekvenserne af sine frie valg. Man kan godt føle sig bundet, hvis man ikke bryder sig om konsekvenserne af andre valg, men det har ikke noget med frihedsbegrebet at gøre. At der er konsekvenser ved valg er et livsvilkår, enten påtage vis os dem, eller vi forsøger, at tørre dem af på nogen andre.

Hvad med dem, der føler deres frihed indskrænket når regler fjernes? Jeg hader at spille ludo, når mine unger har fjernet reglerne og fundet på nogle andre. Jeg vil gerne have de regler.

Der er en afgrundsdyb forskel på reglerne i Ludo og statens regler. Statens love og regler bliver os påduttet uanset om vi er enige i dem eller ej. Følger vi dem ikke fordi vi er uenige i dem, så bliver der ultimativt sendt professionelle voldsmænd med knipler og skydevåben efter os, indtil vi makker ret. Der kan være gode grunde til, at Politiet udfører den opgave, men bestemt ikke altid. Reglerne i Ludo fungerer uden voldsmænd, og det kunne mange andre regler også gøre. Gider du ikke spille efter Ludoregner, så er det ikke sikkert andre gider spille med dig.

Det er hyggeligt nok med tankeeksperimenter om ikke at være sociale, men tag lige konsekvensen: Hvis du er fri for alle, bliver du aldrig dig selv. Du ville ikke have noget sprog, du ville ikke kunne læse denne artikel, du ville være fuldstændigt urealiseret som menneske, alt det potentiale, du som menneske besidder, vil aldrig blive realiseret.

Nu har forfatteren til gengæld fat i noget væsentligt. Problemet for forfatteren er bare, at ingen tilhængere af frihed er uenig i dette. Det står slet ikke i modsætningen til frihed. Frihed er et interessant begreb, netop fordi vi er sociale. Netop fordi vi søger og behøver hinanden, er det ikke nødvendigt med tvang. Fordi vi er sociale kan vi relatere til hinanden på frivillig vis. Det er kun når nogen vil pådutte andre noget, at tvangen bliver nødvendig, og friheden bliver krænket.

Jeg ved ikke med jer, men jeg fik ikke præsenteret et menukort for personlige egenskaber, da jeg trådte ind i tilværelsen, og jeg valgte heller ikke mine forældre. Jeg valgte ikke mit køn, og tusindvis af begivenheder og sagforhold er blot sket, uden at jeg indgår i årsagskæden for det. Jeg er som menneske formet af det, af andre mennesker, af historien, af kulturen. That’s life, det kan være irriterende, men nogle ting kan vi ændre på sammen.

Det er næsten smukt skrevet. Det står bare ikke i kontrast til friheden. Der er nogle vilkår og strukturer vi er født ind i, og det er det der former os til de mennesker vi er. Uanset hvad vores konkrete omstændigheder er, så berettiger det os ikke til at tage andre menneskers frihed. Det berettiger os ikke til at undertvinge andre og pådutte dem vores vilje. Vi kan påvirke og overtale, og virker det ikke kan vi sige fra og gå vores vej. Alt sammen har konsekvenser, som vi må påtage os.

Måske er forfatteren i virkeligheden et fornuftigt og frihedshungrende menneske, der bare fuldstændigt har misforstået hvad frihed betyder. Hadet til Liberal Alliance er tydelig, så måske er det det der forblænder og forhindrer ham i at forstå.

Tagged | Leave a comment