Privatiser tilsyn med kommunale institutioner

Overborgmester Ritt Bjerregaard ønsker at privatisere tilsynet med kommunens sociale institutioner, fordi kommunen ikke magter opgaven. Og socialborgmester Mikkel Warming fra enhedslisten er enig – og ligeledes er SF. Det er som verden er gået af lave. Hvad er det der sker? Fornuftige tanker fra betonsocialisterne i København!

Privatisering af kommunens opgaver er som udgangspunkt en god ide. Men det er det forkerte, der privatiseres. Borgmestrene afleder opmærksomheden fra det vigtige når de siger at kommunen ikke magter tilsynet. Nej, det kommunen ikke magter er, at producere nogle ordentlige sociale tilbud i høj kvalitet.

Skal noget privatiseres, så er det kommunens institutioner, og det kan gøres efter samme model som hospitalerne; private producerer ydelserne, og det offentlige betaler, og kommunen holder øje med at de private leverer den kvalitet de bliver betalt for.

Ritt Bjerregård har helt ret i at problemet er, at kommunen producerer ydelserne og kommunen selv står for kontrollen. Jeg er helt sikker på at tilsynet med fordel kan privatiseres, også selvom der så skal føres tilsyn med tilsynet. Det er bare stadig et problem at tilsynet stadig ikke rigtig vil få nogen tænder. Hvis det kommunale tilsyn havde til opgave at sørge for at private leverandører opfylder deres det af kontrakten, så ville tilsynet automatisk have masser af tænder og sikkert også drakoniske sanktioner med i bagagen.

Vi vil sikkert få et bedre tilsyn når det privatiseres. Men kommunen står stadig med mange dårligt fungerende institutioner. Forhåbentligt vil det private tilsyn så kunne lave nogle bedre rapporter til politikerne – hvis altså ikke de er bange for at være for kritiske, for de politikere, der kan hænges op på problemerne fra rapporterne er de samme, som betaler regningen for tilsynet. Og mindst, så vil politikerne stadig stå med hatten i hånden og bede om flere penge, frem for at gøre arbejdet bedre med de samme midler. Hvis en tilsynsrapport kritiserer en privat udbyder, så er der ikke rug for flere skattekroner. Så må firmaet bare gribe i egen barm, og får orden på tingene.

Selvom den københavnske venstrefløj går i den rigtige retning, med deres privatiseringsforslag, så skyder de lidt forbi målet, og kanonen er ikke stor nok.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.